หน้าหลัก
ศูนย์รักษา
บริการของเรา
ธนาคารโลหิต

ส่วนลดบัตรสมาชิก “Pk Promotion” สุดคุ้ม

ส่วนลดบัตรสมาชิก “Pk Promotion” สุดคุ้ม

ราคาสมาชิกรายปี แบ่งเป็น
– แพ็คเกจ 1 ปี ปกติ 1,999 นำเสนอ 1,499 บาท
– แพ็คเกจ 2 ปี ปกติ 2,499 บาท นำเสนอ 1,999 บาท
ได้สิทธิประโยชน์จากการสมัครสมาชิก :
ค่ายา ค่ารักษา ค่าฝากโรงแรม ลด 10%, ค่าแอดมิด ค่าผ่าตัด ค่าอาบน้ำและค่าเพ็ทช็อป ลด 5 %

Popular Post

14 Fo

The N

Speci