ทีมงานของเรา

ทีมงานของเรา

น.สพ. อำพล ผูกพันธ์ (อาจารย์แบงค์ )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

การศึกษา : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน : สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์และผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน

สพ.ญ. สุพิชชา สนทราพรพล (หมอใหม่ )

สัตวแพทย์รักษาโรคทั่วไป

การศึกษา : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน : โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

สพ.ญ.แพรพัตรา ทัศนะเทพประเสริฐ (หมอแพร)

สัตวแพทย์รักษาโรคทั่วไป

การศึกษา : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน : โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

น.สพ. วรศิษฏ์ ประเสริฐสม (หมอมาร์ช)

สัตวแพทย์รักษาโรคทั่วไป

การศึกษา : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน :

 • โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด
 • โรงพยาบาลสัตว์เฉลิมพระเกียรติ

น.สพ.กณิศนันท์ กุศลพงษ์วานิช (หมอนัท)

สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ โรคตา และอัลตราซาวด์

การศึกษา : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน : สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด (ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์)

 • โรงพยาบาลสัตว์สายห้ารักษาสัตว์ 2560 – ปัจจุบัน
 • โรงพยาบาลสัตว์แบริ่ง 2559-2560
 • โรงพยาบาลสัตว์ดร.เพ็ท 2559-2560
 • โรงพยาบาลสัตว์สุมทรสงคราม 2557-2559

น.สพ.ชินวัฒน์ ศุภสิทธิกุลชัย (หมอไบร์ท)

สัตวแพทย์รักษาโรคทั่วไป

การศึกษา : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน :

 • โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด
 • โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • โรงพยาบาลสัตว์ เมืองเอก สาขาเมืองเอก

น.สพ. ธราธร ปฐมวานิช (หมอต๊อบ )

สัตวแพทย์โรคทั่วไป

การศึกษา : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน :

 • โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด
 • คลินิคมัยลาภรักษาสัตว์
 • โรงพยาบาลสัตว์ทีเอช

สพ.ญ.บุณยาพร เลิศโตมรสกุล (หมอป็อป)

สัตวแพทย์รักษาโรคทั่วไป

การศึกษา : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน :

 • โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

สพ.ญ.ธัญวรัตน์ จิ่วตั้น (หมอพลอย)

สัตวแพทย์โรคทั่วไป

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน :

 • โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด และโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด (ธนาคารโลหิตภาคตะวันออก)
 • โรงพยาบาลสัตว์พระราม 3
 • โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
 • โรงพยาบาลสัตว์นนทรี