ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป

ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป
ab-m-14

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

(Outpatient Center)

โรงพยาบาลสัตว์ให้บริการรักษาโรคทั่วไป ให้คำปรึกษาเพื่อพิจารณารักษาด้วยการจ่ายยา ผ่าตัด หรือถ่ายโลหิตภายในห้องตรวจมีเครื่องมืออุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ครบครัน และมีสัตวแพทย์ที่มีความพร้อมในการให้คำแนะนำและตรวจรักษาโรคต่าง ๆ ในสัตว์เล็กทั้งน้องสุนัขและแมว

เพราะเรารักเขาต่อจากคุณ

ปรึกษาสอบถาม เรื่องการรักษาได้ที่

เบอร์โทรศัพท์

LINE Official Account

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-22.00 น.