Infinite Pet Care

ด้วยเข้าใจถึงภาระหน้าที่ที่คนเลี้ยงสุนัขหรือแมวต้องพบเจอ เช่น งานยุ่งไม่มีเวลาพาสัตว์เลี้ยงไปพบแพทย์ตามเวลาที่กำหนด ทำให้สุนัขหรือแมวไม่ได้รับการรักษาและดูแลสุขภาพเต็มที่ เป็นต้น โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ดจึงเปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของและสัตว์เลี้ยงมากที่สุด ได้แก่

บริการรับส่งสัตว์เลี้ยง (Pet Taxi)

สัตว์เลี้ยงบำบัด (Pet therapy)

บริการรับส่งสัตว์เลี้ยง

(Pet Taxi)

บริการพาสัตว์เลี้ยงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด หรือไปรักษาต่อในโรงพยาบาลสัตว์เฉพาะทาง โดยมีผู้ช่วยสัตวแพทย์คอยดูแลสัตว์เลี้ยงตลอดเส้นทาง ภายในรถยังมีถังออกซิเจนไว้ให้บริการสำหรับกรณีฉุกเฉิน หรือแม้แต่การไปรับไปส่งสัตว์เลี้ยงตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เจ้าของต้องการ

หมายเหตุ : วิธีให้บริการ แบ่งเป็น Pet Taxi กับ พาน้องหมาไปหาหมอ

1. “เพ็ท แท็กซี่” โทร.เข้ามาจองคิว ได้ทั้งทางโทรศัพท์ หรือไลน์ (ตามด้านล่าง) เพื่อทำการนัดหมายสำรองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (เวลารับ-ส่ง) ค่าใช้จ่าย คิดราคาตามระยะทาง Pet Taxi เปิดให้บริการ 08.00 – 21.00 น.
2. “พาน้องไปหาหมอ” จองคิวล่วงหน้า 2-3 วัน เมื่อถึงวันนัด รถจาก Infinite Pet Care จะไปรับสัตว์เลี้ยงที่บ้าน และพาไปติดต่อทำการรักษาตามโรงพยาบาลที่ลูกค้าต้องการ โดยทาง Infinite Pet Care จะดำเนินการให้ทุกอย่างขณะที่น้องเข้ารอรับการรักษา โดยเจ้าของให้ข้อมูลประวัติการรักษของสัตว์เลี้ยงทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ของเราทราบ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทำหน้าที่แทนเจ้าของได้อย่างครบถ้วน เสมือนเจ้าของพาน้องไปหาหมอด้วยตัวเอง

สอบถามรายละเอียด

สัตว์เลี้ยงบำบัด

(Pet therapy)

ปฏิเสธไม่ได้ว่า สัตว์เลี้ยงถือเป็นเพื่อนยามเหงาที่ดีของมนุษย์ ทั้งผู้สูงอายุ และสำหรับเด็กพิเศษ เราให้บริการพาสุนัขไปอยู่เป็นเพื่อนผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือเด็กพิเศษ เพื่อช่วยให้คลายเหงาและส่งเสริมพัฒนาการได้ดีอีกด้วย

เพราะเรารักเขาต่อจากคุณ

ปรึกษาสอบถาม เรื่องการรักษาได้ที่

เบอร์โทรศัพท์

LINE Official Account

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-22.00 น.