โรงเรียนฝึกสุนัข

โรงเรียนฝึกสุนัข

โรงเรียนฝึกสุนัข

(Dog School)

โรงเรียนฝึกสุนัขโดยโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด จัดตั้งขึ้นเนื่องจากพบปัญหาพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัข และเจ้าของได้พยายามทำการแก้ไขแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ดมีผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสุนัขมามากกว่า 18 ปี ทำการฝึกและปรับพฤติกรรม โดยโรงเรียนของเราออกแบบหลักสูตรฝึกสุนัขแบบ “Private Class” เพื่อความเป็นส่วนตัวและการดูแลน้องสุนัขอย่างใกล้ชิด

หลักสูตรการฝึกสุนัข

หลักสูตรการฝึกสุนัขของโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่

  • เดือนที่1 ฝึกโดยใช้สายจูง จูงสุนัขด้านข้างครูฝึก ฝึกคำสั่งนั่ง ชิด หมอบ คอย ขอมือ และคำสั่ง “ห้าม”ไม่ให้สุนัขทำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
  • เดือนที่ 2 ฝึกโดยใช้สายจูง จูงสุนัขด้านหน้าครูฝึก ฝึกคำสั่งนั่ง ชิด หมอบ คอย ขอมือ และคำสั่ง “ห้าม”ไม่ให้สุนัขทำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะมีความยากมากยิ่งขึ้น
  • เดือนที่ 3 ฝึกโดยใช้สายจูงยาว 15 ม.เน้นการเชื่อฟังคำสั่งโดยใช้สัญญาณมือและเสียง
  • เดือนที่ 4 ฝึกเชื่อฟังคำสั่งโดยไม่ใช้สายจูง ฝึกนั่งชิด หมอบ คอย ขอมือ สวัสดี นอนพลิกตัว คลาน ยืน
  • เดือนที่ 5-6 กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง แก้พฤติกรรมดุ แกล้งตาย ทำอาย เดินสองขา

เพราะเรารักเขาต่อจากคุณ

ปรึกษาสอบถาม เรื่องการรักษาได้ที่

เบอร์โทรศัพท์

LINE Official Account

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-22.00 น.