วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ภายใต้สโลแกน “เพราะเรารักเขา ต่อจากคุณ”
พวกเราทีมสัตวแพทย์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์

และพนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจส่งมอบการรักษาและการบริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านและสัตว์เลี้ยงทุกตัวมีความสุข ได้รับความพึงพอใจ และได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ดตั้งใจ

และด้วยวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ในปี พ.ศ.2565 โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด ได้มีการขยายสาขาสู่ภาคตะวันออก ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด (ธนาคารโลหิตภาคตะวันออก)” มุ่งเน้นการให้บริการด้านตรวจรักษาโรคทั่วไป (อายุรกรรมทั่วไป) รักษาและดูแลสัตว์ป่วยใน ธนาคารโลหิต (Blood Bank) ห้องปฏิบัติการเทคนิคการสัตวแพทย์ (Infinite Vet Lab) โรงแรมสุนัขและแมว (Pet Hotel) อาบน้ำตัดขนเพื่อการรักษา ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯ มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางธนาคารโลหิตเพื่อสุนัขและแมวในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของสุนัขและแมว และโรงพยาบาลสัตว์ในภูมิภาคตะวันออกที่ต้องการโลหิตสุนัขและแมวเพื่อการรักษาอย่างทันท่วงที