ศูนย์รักษา

ศูนย์รักษา

PAKKRET ANIMAL HOSPITAL

ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน

ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป

ให้บริการรักษาโรคทั่วไป

ศูนย์ดูแลสัตว์ป่วยใน

ห้องพักสำหรับรองรับสัตว์ป่วยในจำนวน 25 กรง

แผนกศัลยกรรม

ศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมกระดูก

คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจ

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

คลินิกเฉพาะทางโรคตา

ดูแลทางด้านอายุรกรรม ทั้งโรคของกระจกตา

คลินิกโรคไตและทางเดินปัสสาวะ

ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคไต ระบบทางเดินปัสสาวะ

ห้องภาพวินิจฉัยทางรังสี

เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลที่ให้ผลได้ทันที

เวชกรรมฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

นวัตกรรมที่ทันสมัยในการรักษาสัตว์ที่ป่วย

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการสัตวแพทย์

ห้องปฏิบัติการ ตรวจวินิจฉัยทางด้านสัตวแพทย์