ห้องปฏิบัติการเทคนิคการสัตวแพทย์

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการสัตวแพทย์
ab-m-10

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการสัตวแพทย์

(Infinite Vet Lab)

Part of your work , Part of your care

เราให้บริการทางห้องปฏิบัติการ ตรวจวินิจฉัยทางด้านสัตวแพทย์ด้วยระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เพื่อให้พาร์ทเนอร์ได้รับผลการตรวจที่มีความแม่นยําบนความถูกต้อง ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันเวลาต่อการวินิจฉัยโรคของสัตวแพทย์

“Infinite Vet Lab” เป็นหน่วยงานที่มีจุดประสงค์ตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการทางห้องปฏิบัติการตรวจด้านพยาธิวิทยา และโลหิตวิทยาในสัตว์เลี้ยง โดยต่อยอดมาจากการให้บริการธนาคารโลหิต“Infinite Pet Care” สุนัขผู้ให้โลหิต(Doner) พันธุ์ที่เป็นผู้ให้โลหิตที่ดีที่สุด คือ “เกรย์ฮาวด์” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “Universal Doner” มีโลหิตที่สามารถเข้าได้กับสุนัขหลากหลายสายพันธุ์

สะท้อนปณิธานในการทำงานที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุด ได้ผลการตรวจนิจฉัยโรคต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ได้มาตรฐานและแม่นยำ เราพร้อมให้บริการในการตรวจครอบคลุมด้านต่างๆ ทางการสัตวแพทย์ อาทิ การตรวจรูปลักษณ์ของเม็ดโลหิตแดง โดยส่งภาพพยาธิเม็ดโลหิตให้ดูอย่างละเอียด หรือแม้แต่ให้บริการตรวจเชื้อราจากเส้นขน ห้องปฎิบัติการของ “Infinite Vet Lab” สามารถตอบสนองความต้องการได้แบบไร้ขีดจำกัด

บริการทางห้องปฏิบัติการ ตรวจวินิจฉัยทางด้านสัตวแพทย์

Infinite Vet lab : ห้องตรวจปฏิบัติการที่มีเครื่องตรวจโลหิตครบครัน และมีเจ้าหน้าที่ห้อง Lab สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค เพื่อความรวดเร็วในการจัดการและรักษาสัตว์ป่วยได้อย่างทันท่วงที โดยให้บริการตรวจสิ่งส่งตรวจ ดังต่อไปนี้

 • CBC
 • Blood morphology
 • PCV+PP
 • Reticulocyte count
 • Platelet count
 • Saline Agglutination Test (SAT)
 • Blood parasite slide
 • Microfilaria slide
 • BUN
 • Creatinine
 • ALT
 • AST
 • ALP
 • GGT
 • Total protein
 • Albumin
 • Glucose
 • Total bilirubin
 • A:G ratio
 • SDMA
 • Phosphorus
 • NH3
 • Progesterone
 • Bile acid
 • Calcium
 • Cholesterol
 • Triglyceride
 • Snap cPL
 • Snap fPL
 • cPL-V-check
 • fPL V-check
 • Blood gas
 • Lyte (Na,K,Cl,Na/K)
 • Snap 4Dx
 • Snap feline triple test (FeLV, FIV, HW)
 • Snap Parvo (CPV Ag)
 • Antigen
  – CPV Ag
  – FPV Ag
  – CDV Ag
 • Antibody
  – CPV Ab
  – FPV Ab
  – CDV Ab
 • Leptospira IgM
 • FIP (FCoV Ab)
 • Physical, Chemical, Microscopic examination
 • UP/C
 • Blood group
 • Cross matching
 • Coomb’s test
 • Agglutination test
 • PT
 • aPTT
 • Fibrinogen
 • Canine D-dimer
 • Ear mite
 • Ear smear
 • Skin scraping
 • Scotch tape technique
 • Fungal culture
 • Bacterial culture and sensitivity
 • Biopsy
 • Cytology
 • Hemoculture
 • PCR

เพราะเรารักเขาต่อจากคุณ

ปรึกษาสอบถาม เรื่องการรักษาได้ที่

เบอร์โทรศัพท์

LINE Official Account

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-22.00 น.