โรงแรมสุนัขและแมว

โรงแรมสุนัขและแมว

โรงแรมสุนัขและแมว

(Pet Hotel)

บริการโรงแรมสุนัขและแมวมีขึ้นเพื่อรับฝากเมื่อยามเจ้าของมีจำเป็น ไม่สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงได้ โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ดจึงเปิดให้บริการรับฝากเลี้ยงทั้งสุนัขและแมว แบ่งเป็นห้องขนาด S, M, L และ VIP สำหรับน้องหมาและน้องแมว โดยมีเครื่องปรับอากาศไว้คอยบริการ และมีโปรแกรมการเยี่ยมผ่านแอพลิเคชั่น Application (มีค่าใช้จ่าย)
เจ้าของสามารถเยี่ยมน้องได้ โดยมีกำหนดเวลาให้เข้าเยี่ยมผ่าน Application ได้ระหว่าง 11.00 น. ถึง 15.00 น. ของทุกวัน นอกจากนี้โรงพยาบาลฯจะพาน้องๆ ได้ออกมาวิ่งเล่นเพื่อการผ่อนคลาย 2 ช่วงเวลา คือ รอบเช้าและรอบเย็น

เพราะเรารักเขาต่อจากคุณ

ปรึกษาสอบถาม เรื่องการรักษาได้ที่

เบอร์โทรศัพท์

LINE Official Account

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-22.00 น.