หน้าหลัก
ศูนย์รักษา
บริการของเรา
ธนาคารโลหิต

โลหิตกรุ๊ปเดียวกัน ทำไมยังต้อง ‘Cross Match’  

โลหิตกรุ๊ปเดียวกัน ทำไมยังต้อง ‘Cross Match’  
กรุ๊ปเลือดเดียวกันทำไมยังต้องCrossmatch

กรุ๊ปเลือดในแมวเป็นสิ่งที่เจ้าของต้องใส่ใจ เพราะเมื่อพ่อแมวแต่งงานกับแม่แมวที่มีกรุ๊ปเลือดต่างกัน ลูกก็อาจมีสิทธิ์ได้รับกรุ๊ปเลือดได้ทั้งจากพ่อและแม่ แต่หากแม่กับลูกเป็นกรุ๊ปเลือดที่ต่างกันล่ะ ซึ่งการกินเลือดผิดกรุ๊ปจึงอาจทำให้ลูกตายได้

 

            น.สพ.วรศิษฏ์ ประเสริฐสม สัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

     เรื่องกรุ๊ปเลือดในแมวเป็นสิ่งที่เจ้าของต้องใส่ใจ  เพราะ แมวมีระบบกรุ๊ปเลือด เป็นแบบ AB System โดยแบ่งเป็นกรุ๊ป A,B  และ AB ซึ่งประชากรแมวจะมีกรุ๊ป A ประมาณ 70-80 % , กรุ๊ป B 10-20%   ส่วนกรุ๊ป AB พบได้น้อยประมาณ 5%

– กรุ๊ปเลือด A จะมีแอนติบอดี้ในพลาสม่า ต่อต้าน กรุ๊ป B

– กรุ๊ปเลือด B จะมีแอนติบอดี้ในพลาสม่า ต่อต้านกรุ๊ป A (รุนแรง)

– กรุ๊ปเลือด AB ไม่มีแอนติบอดี้ในพลาสม่า ที่ต่อต้านกรุ๊ป A หรือ B ฯลฯ

 

กรุ๊ปเลือดเดียวกันทำไมยังต้อง Crossmatch

แล้วความเข้ากันได้ของเลือด คือ อะไร แตกต่างจากการมีเลือดกรุ๊ปเดียวกันอย่างไร ทำไมต้องตรวจความเข้ากันได้ของเลือดอีก ทั้ง ๆ ที่เป็นเลือดกรุ๊ปเดียวกัน แมวกับหมาต่างกันหรือไม่  ของน้องหมาดูแค่กรุ๊ปเลือดก็พอใช่หรือไม่

คุณหมอวรศิษฏ์ อธิบายไว้น่าสนใจว่า  การตรวจความเข้ากันได้ของเลือด (cross match) เป็นการตรวจเพื่อป้องกันการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดงจากระบบภูมิคุ้มกัน (แอนติบอดี) ของผู้รับกับเม็ดเลือดแดงของผู้ให้ ซึ่งการให้เลือดที่ตรงกรุ๊ปจะไม่สามารถทดแทนการ cross match ได้เลย (ให้เลือดตรงกรุ๊ป ก็สามารถมีการเข้ากันไม่ได้ของเลือดอยู่ดี)

ทั้งหมา ทั้งแมว จริงๆรวมทั้งคน จะมีการตรวจกรุ๊ป และตรวจการเข้ากันได้ของเลือดในทุกกรณีเพื่อลดความเสี่ยงลงให้เหลือน้อยที่สุด

แมวเป็นระบบหมู่เลือด A B AB ซึ่งการให้เลือดไม่ตรงกรุ๊ปจึงเป็นอันตรายมาก

ส่วนหมา ความสำคัญของการตรวจกรุ๊ปเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะถ้าผู้รับเป็นกรุ๊ปลบ (DEA.1 negative) แต่เลือดผู้ให้เป็นกรุ๊ปบวก จะเกิดเป็นปฏิกิริยาต่อต้านอย่างรุนแรง หรือ หากเป็นปฏิกิริยาที่ยังไม่เกิด ณ ตอนนั้นๆ จะเกิดปฏิกิริยา delay อยู่ดี และเกิดการต่อต้านเลือด

โดยการให้เลือดกรุ๊ปตรงกัน ไม่สามารถทดแทนการตรวจการเข้ากันได้ของเลือดได้เลยครับ ต้องให้เลือดตรงกรุ๊ป และตรวจการเข้ากันได้ผ่าน จึงจะลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

 

Popular Post

14 Fo

The N

Speci