โครงการหนึ่งสัตวแพทย์หนึ่งชุมชน

โครงการหนึ่งสัตวแพทย์หนึ่งชุมชน
ด้วยโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ดเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพของน้องหมาน้องแมวจร และในโอกาสที่เราได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) จึงได้จัดทำโครงการ “ทำหมันสุนัขและแมวจร” (ฟรี) วันละ 1 ตัว จำนวน 100 ตัว ระยะเวลา 3 เดือน (1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2563) โดยมีผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุน อาทิ IDEXX , DKSH , Pedex PED EX Co., LTD . MSD Animal Health , BEC Best Equipment Center Co.,LTD, TJ Animal Health, GIZE , ATS, UNOVET Group , zoetis

Popular Post