พาน้องแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันลิวคีเมียไวรัสกัน!!

พาน้องแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันลิวคีเมียไวรัสกัน!!

“วัคซีนลิวคีเมีย” ถือว่าเป็นวัคซีนหลักที่จำเป็นสำหรับน้องแมว  ต่อไปนี้ไปอ่านบทความของ น.สพ.วรศิษฏ์ ประเสริฐสม สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด ที่จะมาให้ความรู้ วัคซีนลิวคีเมียไวรัสสำหรับน้องแมวกัน

พาน้องแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันลิวคีเมียไวรัสกัน

วัคซีนลิวคีเมียไวรัส (FeLV) วัคซีนหลักที่จำเป็นสำหรับแมว

  • เนื่องจากเมื่อแมวติดเชื้อลิวคีเมียไวรัสแล้ว จากสิ่งคัดหลั่งต่างๆจากแมวที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะจากน้ำลาย  , รวมถึงอุปกรณ์การเลี้ยงต่างๆ  ปัจจุบันยังไม่มีวิธีกำจัดเชื้อไวรัสออกจากร่างกายได้ การรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการ และโรคที่เหนี่ยวนำจากเชื้อ FeLV

ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ปัจจุบันวัคซีนลิวคีเมียไวรัส จัดเป็นหนึ่งในวัคซีนหลัก(Core vaccine) ที่แมวควรได้รับการฉีดวัคซีนทุกตัว โดยก่อนทำวัคซีนจะมีการตรวจการติดเชื้อ FeLV  ในแมวทุกครั้ง เนื่องจากการทำวัคซีนแก่แมวที่ติดเชื้อไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ

โปรแกรมสำหรับวัคซีนลิวคีเมีย

– ทำการฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 4 สัปดาห์ เรื่มตั้งแต่อายุ 8 สัปดาห์ขึ้นไป และกระตุ้นวัคซีนซ้ำปีละ 1 ครั้ง

โดยโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ดได้จัดเตรียมวัคซีนลิวคีเมียไวรัสไว้เตรียมพร้อมสำหรับการฉีดแล้ว

นอกจากนี้วัคซีนหลักในน้องแมวในไทย ได้แก่ ไข้หัดแมว (FPV), หวัดแมว (FCV, FHV-1) , ลิวคีเมีย (FeLV) , พิษสุนัขบ้า  ส่วนวัคซีนทางเลือก ได้แก่  เอดส์แมว (FIV)   วัคซีนที่ไม่แนะนำให้ทำ คือ FIP ครับ

Popular Post