เมื่อมีความจำเป็นต้องถ่ายโลหิต : ถ่ายโลหิตอย่างไรให้ปลอดภัย

เมื่อมีความจำเป็นต้องถ่ายโลหิต : ถ่ายโลหิตอย่างไรให้ปลอดภัย

การถ่ายเลือดเป็นกระบวนการในการช่วยชีวิตสัตว์ป่วยในภาวะวิกฤติ เพื่อนำพาอ๊อกซิเจนไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย (ผ่านฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง) ในสัตว์ป่วยที่มีภาวะเลือดจาง ซึ่งอาจร่วมกับการเพิ่มปริมาณการไหลเวียนเลือด หรือช่วยเพิ่มกระบวนการหยุดเลือดออกจากเส้นเลือด

 

น.สพ.วรศิษฏ์ ประเสริฐสม
สัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

การถ่ายเลือด “ ไม่ใช่การรักษาโรค “ แต่เป็นการช่วยยืดชีวิตเพื่อให้หาสาเหตุของการเกิดภาวะเลือดจาง และจัดการสาเหตุนั้นๆเพื่อทำให้สัตว์ป่วยไม่เกิดภาวะเลือดจางอีก เมื่อสัตว์ป่วยมีความจำเป็นต้องได้รับการถ่ายเลือด (มีภาวะเลือดจางจากสาเหตุต่างๆ ในระดับที่รุนแรง, PCV น้อยกว่า 20 % , มีความจำเป็นในการเตรียมผ่าตัด เป็นต้น) มีข้อพิจารณาเพื่อให้การถ่ายเลือดมีความปลอดภัยมากที่สุด ดังนี้

ธนาคารโลหิตสุนัข ธนาคารโลหิตแมวมว

ถ่ายเลือดอย่างไรให้ปลอดภัย

– สัตว์ป่วยนั้นมีความจำเป็นต้องให้เลือด : มีภาวะเลือดจางอย่างรุนแรง, มีภาวะเลือดออกไม่หยุด, เตรียมผ่าตัด เป็นต้น ซึ่งขึ้นกับคุณหมอจะพิจารณา

– ใช้ผลิตภัณฑ์เลือดเท่าที่จำเป็น : พิจารณาว่าสัตว์ป่วยต้องได้รับส่วนประกอบใดบ้างของเลือดที่ขาด แล้วพิจารณาให้ผลิตภัณฑ์เลือดที่จำเป็นเท่านั้น ถ้าเป็นไปได้
* เลือดสด (FWB) มีองค์ประกอบของเลือดครบ (เม็ดเลือดแดง, เกล็ดเลือด , องค์ประกอบในการแข็งตัวของเลือด, น้ำเลือด (พลาสมา)
* เลือดแช่เย็น (SWB) ขาดเกล็ดเลือด และองค์ประกอบในการแข็งตัวของเลือดบางอย่าง, มีเม็ดเลือดแดง , พลาสมา
* เม็ดเลือดแดงอัดแน่น (PRC) มีเม็ดเลือดแดงเป็นองค์ประกอบหลัก, สำหรับสัตว์ป่วยที่ขาดเพียงเม็ดเลือดแดง หรือ มีปัญหาอาจจะขับน้ำส่วนเกินได้ยาก เช่น มีภาวะโรคไต, โรคหัวใจร่วมด้วย
* พลาสม่าที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้น (PRP) มีเกล็ดเลือด, พลาสม่า, องค์ประกอบในการแข็งตัวของเลือด
* พลาสม่าสดแช่แข็ง (FFP) มีองค์ประกอบในการแข็งตัวของเลือด, พลาสม่า (น้ำเลือด)
– ผลิตภัณฑ์เลือดจะต้องปลอดภัย และมีคุณภาพ : สัตว์ที่จะเป็นผู้ให้ (donor) ต้องปลอดจากเชื้อโรคที่ถ่ายทอดได้ทางเลือด , มีสุขภาพแข็งแรง (มีอายุ, น้ำหนัก, ทำวัคซีน, ถ่ายพยาธิ, ป้องกันเห็บ หมัด ไรขี้เรื้อน เป็นประจำ, ไม่ได้รับยาเพื่อการรักษา, ไม่เคยได้รับการถ่ายเลือด, ค่าเลือดดี)
– ให้เลือดตรงกรุ๊ป และผ่านการตรวจความเข้ากันได้ของเลือด (cross match) ซึ่งมีความสำคัญเพื่อลดการแพ้เลือดให้เหลือน้อยที่สุด
– มีการเตรียมตัวสัตว์ป่วยก่อนการให้เลือด, monitor ระหว่างให้เลือด และหลังให้เลือดจนเสร็จสมบูรณ์

ธนาคารโลหิตสุนัข ธนาคารโลหิตแมวละแมว

ถ่ายเลือดอย่างไรให้ปลอดภัย

ข้อพิจารณาเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การถ่ายเลือดมีความปลอดภัยมากที่สุด
…………………………………………….
โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ดมีผลิตภัณฑ์เลือดพร้อมใช้ 24 ชั่วโมง ภายใต้การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย ( Thailand Animal Hospital Standards Accreditation , TAHSA )
………………………………………….
ผลิตภัณฑ์เลือดสำหรับสุนัข มีประเภท
-เลือดสด ( Fresh whole blood , FWB )
-เลือดแช่เย็น ( SWB )
-เม็ดเลือดแดงอัดแน่น ( Pack Red Blood Cell , PRBC )
-พลาสม่าสดแช่แข็ง ( Fresh Frozen Plasma , FFP )
-พลาสม่ามีเกล็ดเลือดเข้มข้น ( Platelet rich plasma , PRP )
-มีทั้งกรุ๊ปเลือด DEA.1 positive (กรุ๊ปบวก) และ DEA.1 negative (กรุ๊ปลบ)
………………………………………….
ผลิตภัณฑ์เลือดสุนัขของโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด มีปริมาณเม็ดเลือดแดงสูง ( PCV สูง , มากกว่า 45 % ขึ้นไป ) เพื่อประโยชน์ในการให้เลือดได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด
………………………………………….
ผลิตภัณฑ์เลือดสดของแมว มีสำหรับกรุ๊ป A , กรุ๊ป B , กรุ๊ป AB
…………………………………………

☎️ปรึกษาด้านการรักษาได้ที่
Line OA > @PK_animal2
FB > โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด ธนาคารเลือด ภาคตะวันออก
Tel > 098 229 6566 (หน้าโรงพยาบาล), 065-649-6566(การตลาด)

#โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ดธนาคารเลือดภาคตะวันออก
#ธนาคารเลือด
#ถ่ายเลือดสุนัข
#เลือดสดแมว
#ถ่ายเลือดแมว

Popular Post

14 Fo

The N

Speci