หน้าหลัก
ศูนย์รักษา
บริการของเรา
ธนาคารโลหิต

คุณหมอคะ เม็ดโลหิตแดงอัดแน่นสุนัข คืออะไร

คุณหมอคะ เม็ดโลหิตแดงอัดแน่นสุนัข คืออะไร

มีสุนัขหลายตัวที่ต้องการใช้โลหิตแล้ว ทำการคอร์สแมทช์หลายครั้งก็ยังไม่ผ่าน สุดท้ายต้องเปลี่ยนการใช้ผลิตภัณฑ์เม็ดโลหิตแดงอัดแน่น หรือ Pack Red Cell  แทนการใช้โลหิตสด ซึ่งผลิตภัณฑ์โลหิตสำหรับสุนัขมีความหลากหลายมาก

 น.สพ.วรศิษฏ์ ประเสริฐสม สัตวแพทย์โรคพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

          นอกจากคุณหมอคะ เม็ดโลหิตแดงอัดแน่นสุนัข คืออะไร และใช้กับน้องสุนัขโลหิตจางได้หรือไม่ ? มีสุนัขหลายตัวที่ต้องการใช้โลหิตแล้ว ทำการคอร์สแมทช์หลายครั้งก็ยังไม่ผ่าน สุดท้ายต้องเปลี่ยนการใช้ผลิตภัณฑ์เม็ดโลหิตแดงอัดแน่น หรือ Pack Red Cell  แทนการใช้โลหิตสด ซึ่งผลิตภัณฑ์โลหิตสำหรับสุนัขมีความหลากหลายมาก อาทิ โลหิตสด (Fresh whole blood, FWB), โลหิตแช่เย็น (SWB), เม็ดโลหิตแดงอัดแน่น (Pack Red Blood Cell , PRBC), พลาสม่าสดแช่แข็ง (Fresh Frozen Plasma , FFP), พลาสม่ามีเกล็ดโลหิตเข้มข้น (Platelet rich plasma , PRP)

Pack Red Cell

เมื่อเราบีบแยก จะได้ผลิตภัณฑ์โลหิต 2 ชนิดคือ ส่วนใสด้านบนจะเป็นส่วนของพลาสม่าสด(เก็บเป็น พลาสม่าสดแช่แข็ง FFP หรือ พลาสม่าที่มีเกล็ดโลหิตเข้มข้น PRP แล้วแต่ความเร็วในการปั่น)

ส่วนเม็ดโลหิตแดงด้านล่าง ถูกบีบแยกออกมาเป็น เม็ดโลหิตแดงอัดแน่น (Pack Red Cell, PRC), ดังนั้นส่วนประกอบของ PRC จะมีเม็ดโลหิตแดงเป็นองค์ประกอบหลัก

ผลิตภัณฑ์เม็ดโลหิตแดงอัดแน่น จะมีอายุที่เหมาะกับการใช้คือ 21 วัน นับจากวันที่เจาะเก็บโลหิตสด และเก็บในความเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 4 องศา(ถึงแม้ในถุงบรรจุจะมีสารช่วยรักษาสภาพจนถึง 35 วันก็ตาม, แต่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้คือ 21 วัน)

 

Pack Red Cell

วัตถุประสงค์หลักของการใช้เม็ดโลหิตแดงอัดแน่น คือ

-ใช้สำหรับสุนัขโลหิตจาง ที่ขาดเฉพาะเม็ดโลหิตแดง (ที่เกล็ดโลหิตยังไม่ลดต่ำลงมากนัก)

-ใช้สำหรับสุนัขโลหิตจาง ที่ปริมาณน้ำในร่างกาย (พลาสม่า) ยังปกติ เช่น สาเหตุจากภูมิคุ้มกันทำลายเม็ดโลหิตแดงตัวเอง (IMHA)

-ใช้สำหรับ สุนัขโลหิตจาง ที่มีแนวโน้มขจัดน้ำส่วนเกินออกได้ไม่ดี เช่น มีภาวะโรคหัวใจ, ไตวาย, โปรตีนในโลหิตต่ำ

โดยสุนัขโลหิตจางเหล่านี้ไม่มีความจำเป็นต้องได้โลหิตสดทั้งหมด ต้องการเพียงเม็ดโลหิตแดงที่ขาดเท่านั้น, ดังนั้นผลิตภัณฑ์เม็ดโลหิตแดงอัดแน่นจึงสามารถใช้ได้ในกรณีเหล่านี้ และแน่นอนเหมือนกับโลหิตสด ที่จำเป็นจะต้องตรวจกรุ๊ปโลหิต, ตรวจการเข้ากันได้ของโลหิต ก่อนการนำไปใช้กับสุนัขที่ป่วยครับ (เพื่อความปลอดภัยสูงสุด, การใช้ผลิตภัณฑ์โลหิตจะต้องตรงกรุ๊ปโลหิต และผ่านการตรวจการเข้ากันได้แล้ว)

สำหรับการนำไปใช้ จะมีการผสมน้ำเกลือ (NSS) ไปในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้หนืดข้นจนเกินไปตอนถ่ายโลหิต

Popular Post

14 Fo

The N

Speci