หน้าหลัก
ศูนย์รักษา
บริการของเรา
ธนาคารโลหิต

โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ดได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย

โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ดได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย
tahsa-certification

โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ดได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ (TAHSA)

tahsa-certification 02

🎉 โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด ผ่านการตรวจประเมินสำหรับการต่ออายุมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation (TAHSA) สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)

สถานพยาบาลสัตว์ที่ได้การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์(TAHSA)

✨ โดยโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ดได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์(TAHSA)มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 และได้รับการต่ออายุการรับรอง TAHSA อีกครั้งเป็นรอบที่ 2ในปีนี้

คณะกรรมการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation; TAHSA) ได้มีการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ตามนโยบายของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นการยกระดับมาตรฐานของสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับสัตวแพทย์และบุคลากรในสถานพยาบาลสัตว์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และสวัสดิภาพสัตว์ อันจะนำไปสู่การยกระดับวิชาชีพสัตวแพทย์ของประเทศไทย และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

รายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ที่ได้การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์(TAHSA)

* โรงพยาบาลสัตว์ สวนหลวงสัตวแพทย์
* โรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ (รอต่ออายุการรับรองสถานพยาบาลสัตว์)
* โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4
* โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด
* โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 9
* โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาสิรินธร-ปิ่นเกล้า
* โรงพยาบาลสัตว์เศรษฐกิจสัตวแพทย์
* โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 2
* โรงพยาบาลสัตว์วุฒิเลิศการุณ
* โรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท

โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะส่งมอบความสะดวกสบายแก่ผู้ที่มาใช้บริการให้ได้รับการบริการที่ครบครัน ภายใต้สโลแกน “เพราะเรารักเขา ต่อจากคุณ”

📌 ปรึกษาสอบถาม เรื่องการรักษาน้องหมา-น้องแมว โรงเรียนฝึกสุนัขและธนาคารเลือดได้ที่
📞 Tel > 02 963 2118, หลัง 22.00 น.ติดต่อได้ที่ 086 355 7151

Popular Post

14 Fo

The N

Speci