ธนาคารเลือด และ ศูนย์ถ่ายเลือดสุนัขและแมว 24 ชั่วโมง

ธนาคารเลือด และ ศูนย์ถ่ายเลือดสุนัขและแมว 24 ชั่วโมง
Blood bank for dog and cat.

ธนาคารเลือด และ ศูนย์ถ่ายเลือดสุนัขและแมว 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด อยู่ภายใต้การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (Thailand Animal Hospital Standards Accreditation, TAHSA) มีผลิตภัณฑ์เลือดสำหรับแมวและสุนัข

Cross Match

ทางเรามีบริการตรวจกรุ๊ปเลือดและตรวจการเข้ากันได้ของเลือดหรือเรียกอีกอย่างว่าการ Cross Match เพื่อความปลอดภัยของสัตว์ก่อนการรับเลือดจึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจก่อนว่าสามารถเข้ากันได้หรือไม่ โดยธนาคารเลือดของเราเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบรับความต้องการใช้เลือดฉุกเฉินตลอดเวลา สามารถติดต่อมาที่เบอร์ 02-963-2118 หลัง 22.00 น.ติดต่อได้ที่ 086-355-7151

Dog Blood

ธนาคารเลือดสำหรับสุนัข

ผลิตภัณฑ์เลือดสุนัขของโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด มีปริมาณเม็ดเลือดแดงสูง (PCV สูง , มากกว่า 45 % ขึ้นไป)

  • เลือดสด (Fresh whole blood, FWB)
  • เลือดแช่เย็น (SWB)
  • เม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Pack Red Blood Cell, PRBC)
  • พลาสม่าสดแช่แข็ง (Fresh Frozen Plasma, FFP)
  • พลาสม่ามีเกล็ดเลือดเข้มข้น (Platelet rich plasma, PRP)
  • มีทั้งกรุ๊ปเลือด DEA.1 positive (กรุ๊ปบวก) และ DEA.1 negative (กรุ๊ปลบ)
Cat Blood

ธนาคารเลือดสดสำหรับแมว

  • มีสำหรับกรุ๊ป A, กรุ๊ป B และกรุ๊ป AB
  • มีบริการตรวจกรุ๊ปเลือด และตรวจการเข้ากันได้ของเลือด (Cross Match) เพื่อความปลอดภัยของสัตว์ก่อนการรับเลือด
📌 ปรึกษาสอบถาม เรื่องการรักษา โรงเรียนฝึกสุนัขและธนาคารเลือดได้ที่
📞 Tel > 02 963 2118, หลัง 22.00 น.ติดต่อได้ที่ 086 355 7151

Popular Post