หน้าหลัก
ศูนย์รักษา
บริการของเรา
ธนาคารโลหิต

การตรวจกรุ๊ปเลือดในแมวมีความสำคัญอย่างไร

การตรวจกรุ๊ปเลือดในแมวมีความสำคัญอย่างไร
ตรวจกรุ๊ปเลือดในแมวมีความสำคัญ

คนไทยนิยมเลี้ยงแมวกันมากขึ้น เนื่องจากมีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ในการเลี้ยงดู แต่เหล่าทาสแมวรู้หรือไม่ว่า การรู้ว่า เจ้านายของเรามีเลือดกรุ๊ปอะไรมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อเขาประสบอุบัติเหตุต้องได้รับการผ่าตัด หรือเป็นบางโรคที่จำเป็นต้องได้รับการถ่ายเลือด เช่น พยาธิเม็ดเลือด เอดส์แมว ลูคีเมีย เป็นต้น

 น.สพ.วรศิษฏ์ ประเสริฐสม

สัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

 

แมวมีระบบกรุ๊ปเลือด เป็นแบบ AB System โดยแบ่งเป็นกรุ๊ป A,B  และ AB ซึ่งประชากรแมวจะมีกรุ๊ป A ประมาณ 70-80 %, กรุ๊ป B 10-20%  ส่วนกรุ๊ป AB พบได้น้อยประมาณ 5%

ตรรวจกรุ๊ปเลือดในแมวมีความสำคัญ

โดยตั้งแต่แมวเกิดมาจะมี Alloantibody (แอนติบอดี้ที่ต่อต้านแอนติเจนที่แตกต่างจากตัวเอง) ดังนี้

– กรุ๊ปเลือด A จะมีแอนติบอดี้ในพลาสม่า ต่อต้าน กรุ๊ป B

– กรุ๊ปเลือด B จะมีแอนติบอดี้ในพลาสม่า ต่อต้านกรุ๊ป A (รุนแรง)

– กรุ๊ปเลือด AB ไม่มีแอนติบอดี้ในพลาสม่า ที่ต่อต้านกรุ๊ป A หรือ B

ปกติเม็ดเลือดแดงที่ถ่ายสู่แมวตัวรับ จะมีอายุประมาณ 21-48 วัน (ถ้าให้ตรงกรุ๊ป) แต่หากให้เลือดกรุ๊ป B สู่ผู้รับกรุ๊ป A เม็ดเลือดแดงจะมีอายุสั้นลงเหลือเพียงไม่กี่วัน  และถ้าให้เลือดกรุ๊ป A สู่ผู้รับกรุ๊ป B เม็ดเลือดแดงจะมีอายุเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น  จึงมีความสำคัญที่จะต้องให้เลือดตรงกรุ๊ปเท่านั้นในแมว

 

* แมวกรุ๊ป A  สามารถให้เลือดแก่ แมวกรุ๊ป A

* แมวกรุ๊ป B  สามารถให้เลือดแก่ แมวกรุ๊ป B

* แมวกรุ๊ป AB สามารถให้เลือดแก่ แมวกรุ๊ป AB (ถ้าหาเลือดกรุ๊ป AB ไม่ได้, สามารถใช้เฉพาะเม็ดเลือดแดงของกรุ๊ป A ได้)

** และที่สำคัญการตรวจกรุ๊ปเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทดแทนการ cross match นะครับ  จำเป็นต้อง cross match ด้วยเสมอๆ

ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อให้การถ่ายเลือดประสบความสำเร็จมากที่สุด และลดความเสี่ยงการแพ้เลือดให้เหลือน้อยที่สุด

ตรรวจกรุ๊ปเลือดในแมวมีความสำคัญ

นอกจากนี้ยังมีความสำคัญสำหรับแม่แมวที่ตั้งท้อง ที่ลูกในท้องอาจคนละหมู่เลือด กับแม่แมว

โดยเฉพาะถ้าแม่แมวเป็นกรุ๊ปเลือด B ผสมกับพ่อแมวเป็นกรุ๊ปเลือด A แล้วลูกออกมาเป็นกรุ๊ปเลือด A  >>> เมื่อคลอดออกมาแล้ว ถ้าลูกกรุ๊ป A ดูดนมน้ำเหลืองแม่กรุ๊ป B >>> ลูกจะได้รับแอนติบอดี้ที่ต่อต้านกรุ๊ป A รุนแรง ที่จะทำลายเม็ดเลือดแดงของลูก ซึ่งเป็นสาเหตุให้ลูกตายได้ ดังนั้นจะต้องมีการจัดการกับลูกที่มีหมู่เลือดไม่ตรงกันกับแม่ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นครับ

ด้วยเหตุเหล่านี้กรุ๊ปเลือดในแมวจึงเป็นสิ่งสำคัญ และตรวจเพียงครั้งเดียวในชีวิตครับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตหากมีภาวะฉุกเฉินที่จะต้องได้รับการรับเลือด หรือหากจะผสมพันธุ์ต้องระวังในหมู่เลือดที่แตกต่างกันระหว่างพ่อแมว และแม่แมว ซึ่งทางโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด มีชุดทดสอบตรวจกรุ๊ปเลือดของแมวให้บริการ

Popular Post

14 Fo

The N

Speci